Doctor Jazz Dag 111 op 2 mei 2020 is niet doorgegaan.

Maandagavond 23 maart j.l. maakte het kabinet aangescherpte landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend. Als gevolg daarvan moeten alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 worden afgelast. (is inmiddels verlengd tot 1 september)
Wij hebben inmiddels  een nieuwe datum afgesproken, het wordt nu zondag 18 oktober.

Doctor Jazz Day 111 on May 2, 2020 is canceled.

Monday evening March 23 the government announced stricter national measures with regard to the corona virus. As a result, all events and meetings until June 1, 2020 must be canceled. (has now been extended to September 1)
We have now agreed a new date, it will now be Sunday October 18.