Het bestuur van de Stichting Doctor Jazz heeft besloten de Doctor Jazz Dag van 18 oktober 2020 af te gelasten. Dit is gedaan op basis van de huidige Coronaregelgeving met betrekking tot optredens en onze verwachting dat vele van onze op leeftijd zijnde abonnees geen risico wensen te nemen.
De volgende Doctor Jazz Dag staat gepland op zondag 18 april 2021.