Stichting Doctor Jazz
KvK: 41181686

De missie van de Stichting Doctor Jazz:

Promotie Classic Jazz in de brede zin.
Classic Jazz omvat de vele vormen van de traditionele jazz uit de periode 1900-1955 zoals ragtime, hot dance, swing, early bop en cool jazz, mainstream, revival, rhythm & blues, oude blues en gospel.

 

Hoe?

  • Uitgave kwartaal tijdschrift Doctor Jazz Magazine (80 pagina’s per nummer)
  • Doctor Jazz Dag. Een ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van classic jazz in Ede met een jazzmarkt en een muziekmiddag
  • Uitgave Doctor Jazz cd’s gewijd aan de conservering van de Nederlandse jazzhistorie of internationaal als het gaat om niet eerder uitgebrachte opnames
  • Promoten van classic jazz in de media
  • Het ondersteunen van activiteiten in verband met of op het gebied van classic jazz

Doctor Jazz is het synoniem voor ‘de oorspronkelijke jazz’: levende muziek, door velen gemaakt, in een zeer grote verscheidenheid. De Roaring Twenties zijn voor deze muziekperiode wel het meest bekend. Doctor Jazz houdt de Classic Jazz met haar ondersteuning en activiteiten springlevend, ook in deze tijd.

Doctor Jazz Magazine startte in 1963 en is het oudste Nederlandse jazztijdschrift. Rond de 1000 lezers in binnen- en buitenland, ontvangen elk kwartaal het Doctor Jazz Magazine, een gevarieerd blad over ‘hun’ muziek, de achtergronden en onderzoek, interviews, muziekontwikkeling, recensies, historie en allerlei aanvullende wetenswaardigheden. Een blad dat verrijkt. Het DJM is ook actueel, het heeft aandacht voor muzikanten en bands die de traditie van classic jazz levend houden.

Daarnaast is er elk half jaar – al tientallen jaren in Wageningen – een Doctor Jazz Dag. Hier ontmoet de liefhebber de andere liefhebbers: ervaringen uitwisselen en leuke jazz-herinneringen kopen en verkopen op de beurs – met wel 40 markttafels.

Als hoogtepunt is er een muziekmiddag waar een paar jazzorkesten optreden.

De Doctor Jazz Dag is verrassend. Voor de bezoeker is deze dag steeds een bijzondere ervaring.

Bestuur

Voorzitter
Ben 100x150
• Ben Kragting  (Doctor Jazz cd productie / algemene jazzhistorie)
Ophoven 26, 6133 XW Sittard
Tel.: 046 458 1134 of 06 8100 7410
Email: doctorjazz@online.nl

 

Vice Voorzitter

• Willem Naujoks (abonnee administratie / verzendingen)
Laan van Kerschoten 85, 7316 ES Apeldoorn
Tel.: 06 5136 8514
Email: djm1962@ziggo.nl

 

Secretaris
Jo 100x150
• Jo Beckers (stichtingscontacten)
Begijnenhofstraat 25, 6131 EW Sittard
Tel.: 046 451 8672
Email: jjmbeckers03@gmail.com

 

Penningmeester
jur2-100x150-jpg
• Jur Voorwerk
Stuyvesantstraat 29, 2071 VH Santpoort-Noord
Tel.: 023 538 2846
Email: jur.voorwerk@planet.nl

 

Andere bestuursleden

Eddy 100x150
• Eddy Determeyer (eindredacteur Doctor Jazz Magazine / algemene jazzhistorie)
Celebesstraat 44-B, 9715 JH Groningen
Tel.: 050 526 6579
Email: eddy.determeyer@tele2.nl

 

Oswald 100x150
• Oswald Tiemessen (organisatie Doctor Jazz Dag)
Otto van Gelreweg 15, 6703 AC Wageningen
Tel.: 0317 41 7 400 – 06 2184 8042
Email: rhinetownjazz@gmail.com

 
 

Pro Deo

De stichting Doctor Jazz is geen commerciële instelling.
Alle werkzaamheden komen door vrijwillige medewerking tot stand.

Belangstelling om mee te doen? Neem dan contact met ons op.